Skip to content

Tân Sinh viên Khóa 2021 đăng ký Nơi khám chữa bệnh ban đầu theo BHYT 3 tháng cuối năm 2021

Phòng Công tác sinh viên  thông báo đến Tân sinh viên Khóa 2021 về việc đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo BHYT 3 tháng cuối năm 2021, cụ thể như sau:

1. Danh sách bệnh viện nhận đăng ký KCB tại TPHCM: Sinh viên xem file ds_benh_vien_nhan_dang_ky_kcb_quy_4-2021.xlsx

2. Thời gian đăng ký: trước ngày 15/9/2021

3. Cách thức đăng ký:

Sinh viên đăng nhập vào Trang Hồ sơ sức khỏe (https://student.uit.edu.vn/sinhvien/thongtin/suckhoe) và chọn mục Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo BHYT khi học tại Trường. Sau khi chọn bệnh viện, sinh viên nhấn vào nút Lưu để hệ thống lưu lại thông tin.

4. Các lưu ý:

- Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không đăng ký nơi KCB ban đầu: Mặc định Phòng CTSV sẽ đăng ký bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức là nơi KCB ban đầu cho sinh viên. 

- Các bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Nhân dân Gia Định và Nhân dân 115 không nhận đăng ký mới hoặc đổi nơi khám chữa bệnh, chỉ chấp nhận gia hạn thẻ cũ.

- Đối với sinh viên còn hạn sử dụng thẻ BHYT đến ngày 31/12/2021 (hoặc từ 31/12/2021 trở về sau): Phòng CTSV sẽ kiểm tra hồ sơ và có hướng dẫn sau về khoản phí BHYT 3 tháng cuối năm 2021 sinh viên đã đóng.

Mọi thông tin chi tiết xem tại:https://bom.to/wPENU9

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin