Skip to content

Tập huấn Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ viết bản mô tả sáng chế tháng 12-2020

 

Nhằm hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp tiếp cận thông tin khoa học công nghệ, thông tin sáng chế chất lượng cao và các dịch vụ liên quan, Cục Sở hữu Trí tuệ và Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lớp tập huấn Môđun dành cho cán bộ chuyên trách về sở hữu trí tuệ từ các đơn vị thành viên của Mạng lưới các Trung tâm hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Chương trình sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 9/12 đến ngày 10/12/2020 tại Nhà điều hành Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình dành riêng cho các tổ chức cá nhân thuộc mạng lưới TICS và Đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQG-HCM.

Chương trình bao gồm các nội dung:

Ngày 1: Giới thiệu phần mềm viết bản mô tả sáng chế;

Ngày 2: Thực hành soạn thảo bản mô tả sáng chế

Mọi thông tin chi tiết về chương trình xem tại: https://bom.to/do5fmtD

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông, trường Đại học Công nghệ Thông tin