Skip to content

Tập huấn “Những điều cơ bản về sáng chế” 

Nhằm thực hiện kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức về Sở hữu trí tuệ cho sinh viên và giảng viên. Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ phối hợp Văn phòng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM tổ chức buổi tư vấn đợt 2. Buổi tập huấn sẽ xoay quanh nội dung “Những vấn đề cơ bản về sáng chế ”.

Buổi tư vấn sẽ được tổ chức vào lúc 13h30 ngày 23/11/2020. Tất cả sinh viên và giảng viên trường Đại học Công nghệ Thông tin có thể tham gia buổi tập huấn này.

Mọi thông tin chi tiết buổi tập huấn xem tại: https://bitly.com.vn/GBoXR

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin