Skip to content

Tập huấn “Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh”

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức tập huấn "Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh".

Timeline chương trình gồm có:

  • 13:00 – 13:30: đón khách
  • 13h30 – 14h00: Khởi động
  • 14h00 – 15h00: Báo cáo các chuyên đề
  1. Chuyên đề 1: Giới thiệu và hướng dẫn thủ tục tham gia cuộc thi Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ S&IP
  2. Chuyên đề 2: Tập huấn hoàn thiện thuyết minh dự án khởi nghiệp S&IP
  3. Chuyên đề 3: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với dự án khởi nghiệp
  • 15h00 – 16h00: Thảo luận và thực hành theo nhóm
  • 16h00 – 17h00: Trình bày thử ý tưởng dự án khởi nghiệp

Thời gian diễn ra chương trình vào lúc 13:30, ngày 15/04/2021 (Thứ 5) tại Hội trường E.

Đăng ký: https://forms.gle/z7F4FYivp4yybVAN8

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/groups/720998761668833

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin