Skip to content

[TCHC] 35/TB-ĐHCNTT - Thông báo tuyển dụng nhân sự (đợt 1) năm 2023

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) là một trong những Trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông. Hiện nay, Trường có nhu cầu tuyển dụng (Xem tập tin đính kèm).

Tập tin đính kèm: