Skip to content

[TCHC] 93/TB-ĐHCNTT - Thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM) là một trong những Trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông. Trường ĐHCNTT là nơi tập trung nguồn nhân lực trình độ cao về công nghệ thông tin. Hiện nay, Trường có nhu cầu tuyển dụng các vị trí

(Xem tập tin đính kèm)

Tập tin đính kèm: