Skip to content

Team EoO 

Team EoO là nơi trao đổi tiếng Anh do Ban học tập khoa Khoa học & Kỹ thuật Thông tin trường Đại học Công nghệ Thông tin thành lập. Team hoạt động với mục tiêu trao đi những tài liệu, bài học và kinh nghiệm quý giá về tiếng Anh cho các bạn sinh viên.

Team EoO sẽ đều đặn đăng bài viết vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần lúc 20g00 với những chuyên đề về tiếng Anh thú vị.

Thông tin chi tiết: https://bitly.com.vn/bvxoah

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin