Skip to content

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán của chương trình BCU

Văn phòng thông báo thời gian mở các lớp trong học kỳ tiếp theo (học kỳ 2 năm học 2022-2023) và thời gian nghỉ Tết đối với sinh viên chương trình liên kết BCU như sau:

Tập tin dssv_bat_dau_hoc_ky_2-2022.xlsx

Lưu ý: 

- Thời gian học có thể điều chỉnh theo tình hình thực tế.

- Sinh viên kiểm tra thời khóa biểu học kỳ 2 khi được Văn phòng cập nhật để nắm thông tin.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://oep.uit.edu.vn/vi/thoi-nghi-tet-nguyen-dan-cua-chuong-trinh-bcu

 

Hạ Băng  - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin