Skip to content

Thông báo báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2021-2022 - Khoa Kỹ thuật Máy tính

Khoa Kỹ thuật Máy tính thông báo về việc báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 như sau: 

  • Thời gian bắt đầu hội đồng: 8h30, thứ 6 ngày 17/09/2021.
  • Hình thức báo cáo: Báo cáo online sử dụng Microsoft Teams.
  • Team code: z8s23g0

Thời gian tối đa cho 1 đề tài là 10 phút: 5 phút sinh viên báo cáo (từ 5-7 slide báo cáo) + 5 phút hội đồng góp ý.

Sinh viên xem chi tiết thông tin trong file đính kèm: Danh sach sv bao cao de cuong KLTN _HK1_2021-2022.pdf

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin