Skip to content

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) trong tình hình mới

Phòng Đào tạo Đại học, trường Đại học Công nghệ Thông tin  thân gửi các bạn thông tin về kỳ thi VNU-EPT trong tình hình mới. Cụ thể:

  • Lịch thi từ tháng 10 đến tháng 12/2021

  • Đăng ký tại website trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo ĐHQG-HCM

  • Sinh viên có nhu cầu xem tại file đính kèm và làm theo hướng dẫn.

  • Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ người phụ trách - ông Mai Ngọc Nghĩa (thông tin liên hệ trong file đính kèm)

Mọi thông tin chi tiết xem tại file đính kèm: 

PDF icon 257_to_chuc_thi_vnuept_trong_tinh_hinh_moi.pdf

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông ti