Skip to content

Thông báo tổ chức thi cuối học kỳ I năm học 2021–2022

Phòng Đào tạo Đại học thông báo tổ chức thi cuối học kỳ I năm học 2021–2022 (viết tắt là CK) như sau:

1. Kế hoạch thi

Đợt 1: Từ 27/12/2021 đến 22/01/2022 - thời gian thi của các khóa tuyển sinh năm 2020 trở về trước.

Đợt 2: Từ ngày 14/02/2022 đến 19/02/2022 - thời gian thi của khóa tuyển sinh năm 2021.

2. Hình thức thi và thời hạn nhập điểm

Phòng Đào tạo Đại học sẽ thông báo cụ thể lịch thi trực tuyến, các môn còn lại (thi bằng hình thức đồ án, vấn đáp,...) sẽ không có trong lịch thi này.

Thời hạn nhập điểm:

  • Với các môn thi trực tuyến: Trong vòng 20 ngày tính từ ngày thi của môn học; việc nhập điểm quá trình, thực hành (nếu có) của các môn này cũng phải thực hiện theo khung thời gian trên.

  • Với các môn còn lại (thi bằng hình thức đồ án, vấn đáp,...): Trong vòng 20 ngày tính từ ngày cuối cùng của đợt thi CK của khóa đó.

  • Các mốc thời hạn nhập điểm không tính những ngày nghỉ Tết Âm lịch.

3. Một số công tác khác để chuẩn bị thi dành cho các đơn vị quản lý môn học

Mặc dù trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 P.ĐTĐH phối hợp với các đơn vị khác đã tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và những người tham gia vào công tác tổ chức thi, kết quả của kỳ thi là rất tốt; tuy nhiên để chuẩn bị cho lần thi CK này

P.ĐTĐH cũng đề nghị các đơn vị quản lý môn học thực hiện một số công việc như sau:

Tham khảo các tài liệu hướng dẫn trong các link sau (kế thừa kinh nghiệm triển khai thi trực tuyến trong học kỳ vừa qua, có sửa đổi và bổ sung):

Tổ chức tập huấn cho CB, GV về công tác ra đề trực tuyến, coi thi trực tuyến (gồm các giai đoạn: trước, trong và sau khi thi), chấm thi trực tuyến.

Tổ chức cho SV thi thử trực tuyến với các môn sẽ thi bằng hình thức này.

Có thể kết hợp thi thử với/bằng các bài kiểm tra của lớp trong quá trình giảng dạy. Đặc biệt chú ý cần tổ chức tốt và thật kỹ công tác này với đối tượng là tân sinh viên khóa tuyển năm 2021.

Hoàn thành các công việc trước kỳ thi theo danh sách trong link sau: https://link.uit.edu.vn/QZWlL

Nếu có gì cần trao đổi, bàn bạc thêm về việc tổ chức thi CK, đề nghị các đơn vị phản hồi về P.ĐTĐH qua điện thoại (0387489450) hoặc email ( ).

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://link.uit.edu.vn/kwK1N.

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin