Skip to content

Thông báo đăng ký học môn Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh (mã môn: ENG06), Kỹ năng viết tiếng Anh (mã môn: ENG007) trong HK1 năm học 2023-2024

Chào các em,

Theo khoản 2 Điều 3 Quy định ngoại ngữ của Trường (Quyết định số 828/QĐ-ĐHCNTT ngày 04/10/2022) "nếu sinh viên có nguyện vọng thì có thể đăng ký học môn Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh (mã môn: ENG06), Kỹ năng viết tiếng Anh (mã môn: ENG007) để tích lũy thêm số tín chỉ ngoài số tín chỉ tối thiểu cần đạt theo chương trình đào tạo (các môn học này không dùng để thay thế cho những môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành)", Trung tâm Ngoại ngữ dự kiến mở 02 lớp ENG06, ENG07 như sau:

-  ENG06: Thứ 3, tiết 123 và Thứ 5, tiết 678, phòng A.301.

-  ENG07: Thứ 2, tiết 123 và Thứ 6, tiết 678, phòng A.305.

Thời gian bắt đầu học: Ngày 25/9/2023.

Lịch học cụ thể sẽ thông báo sau khi kết thúc đăng ký thi.

Sinh viên có nguyện vọng học đăng ký theo link sau: https://docs.google.com/forms/d/1FzBTWcY4h9k6OyYk4wYhTOPcSgOxa3VvHVvBk7x...

Lưu ý: Sinh viên đăng ký dự thi trước 16g00 ngày 17/9/2023

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://student.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-dang-ky-hoc-mon-ky-nang-thuyet-trinh-tieng-anh-ma-mon-eng06-ky-nang-viet-tieng

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin