Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo đăng ký nhận thông tin tuyển sinh Trình độ Thạc sĩ 

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ Trường Đại học Công nghệ Thông tin thân mời các ứng viên quan tâm đến tuyển sinh trình độ thạc sĩ, đăng ký nhận thông tin tuyển sinh tại đây:https://s.net.vn/nvQH , Phòng sẽ gửi qua email khi có thông báo mới nhất.

Group tư vấn tuyển sinh:https://zalo.me/g/feieth876

Mọi thong tin chi tiết xem tại: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-dang-ky-nhan-thong-tin-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin