Skip to content

Thông báo đăng ký tham dự buổi giới thiệu cơ hội làm việc tại công ty Nippon Computer Co., LTD. - Nhật Bản

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN thông báo đăng ký tham dự buổi giới thiệu cơ hội làm việc tại công ty Nippon Computer Co., LTD. - Nhật Bản

Nội dung: Cơ hội làm việc với Công ty Nippon Computer Co., LTD.

Thời gian: 9g00 - 11g30, ngày 23/5/2013 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng CTTT A 106, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đối tượng tham gia: sinh viên của Trường ĐHCNTT

Thông tin đăng ký bao gồm:

 - Họ và tên

 - Mã số sinh viên

 - Khoa

 - Số điện thoại

Thông tin đăng ký xin gửi về địa chỉ email:   hoặc li  đến 12g00 ngày 22/5/2013 (Thứ Tư).   

 

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN