Skip to content

Thông báo danh sách báo cáo TTTN của sinh viên ngành HTTT hệ CTTT, CLC, CQ HK1/2022

Khoa Hệ thống Thông tin gửi danh sách sinh viên ngành HTTT hệ CTTT, CLC, CQ bảo vệ môn TTTN HK1 NH 2022-2023. Thời gian bảo vệ cả ngày thứ 3 03/01/2023 và thứ 4 04/01/2023. Sáng bắt đầu lúc 7h45, chiều bắt đầu lúc 13h15. Thời gian như sau:

Thông tin chi tiết danh sách và phòng báo cáo trong file đính kèm.

Lưu ý:

File đính kèm: 

CS5030_BC_TTTN_HK1_2022_HD_SV

 IS502.N11.HTCL_BC_TTTN_HK1_2022_SV

IS502.N11_BC_TTTN_HK1_2022_SV

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://httt.uit.edu.vn/tttn-danh-sach-bao-cao-tttn-cua-sinh-vien-nganh-httt-he-cttt-clc-cq-hk1-2022/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin