Skip to content

Thông báo Danh sách học viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo danh sách học viên tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2022 theo file đính kèm.

PDF icon tb_14_hv-dn_tot_nghiep_dot_2-2021_1.pdf

Theo danh sách này có tổng cộng 14 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Trong đó ngành Khoa học Máy tính có 4 học viên, ngành Công nghệ Thông tin có 10 học viên. Cụ thể:

- Khóa 2017 : 09 (KHMT: 01, CNTT: 08)

- Khóa 2018 : 02 (KHMT: 01, CNTT: 01)

- Khóa 2019 : 03 (KHMT: 02, CNTT: 01)

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-danh-sach-hoc-vien-tot-nghiep-dot-2-nam-2022

Hạ Băng  - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin