Skip to content

Thông báo Danh sách phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 khoa Công nghệ Phần mềm

Khoa Công nghệ Phần mềm gửi đến sinh viên thông báo về danh sách phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020  - 2021 như sau:

Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1NKIUuNCOnEtqgY9RIvJ6TNUuYSUrzJep/view?usp=sharing

Chương trình Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1U58IY4DD1MNSE0o7csTO4ZgN9yzAkUer/view?usp=sharing

Đề nghị các bạn sinh viên trong danh sách liên hệ và gửi báo cáo gấp cho Giảng viên phản biện. Giảng viên phản biện nộp phiếu nhận xét phản biện trong vòng 7 ngày.

Do tình hình dịch Covid đang diễn biến phức tạp nên việc phản biện sẽ thực hiện online. Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 dự kiến: 20, 21/07/2021.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/Hakv8d4D0Wg2WH

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin