Skip to content

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 

Phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo danh sách sinh viên nhận chế độ chính sách miễn giảm học phí trợ cấp xã hội, sinh viên khuyết tật được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập, sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021.

- Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021. Link đính kèm: 247-qd-dhcntt_23-4-2021.pdf

- Danh sách sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2020-2021. Link đính kèm: 248-qd-dhcntt_23-4-2021.pdf

- Danh sách sinh viên khuyết tật được hỗ trợ chính sách học bổng và chi phí mua đồ dùng học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021. Link đính kèm: 249-qd-dhcntt_23-4-2021.pdf

- Danh sách sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021. Link đính kèm:250-qd-dhcntt_23-4-2021.pdf

Thông tin chi tiết: https://bom.to/xt8qiha6LASIC

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin