Skip to content

THÔNG BÁO DỜI LỊCH ĐĂNG KÝ & LỊCH THI GAME UIT HACKTHON

Game UIT Hackathon 2021 là cuộc thi lập trình trong 24h dành cho các bạn sinh viên do khoa Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin. Vì dịch biến dịch COVID-19 phức tạp, Ban Tổ chức xin thông báo dời lịch đăng ký, tổ chức cuộc thi để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và chương trình trong thời gian tới. 

Thời gian đăng ký mở đến 30/5/2021.

Thời gian diễn ra cuộc thi: từ 12/6/2021 - 13/6/2021.

 Ban Tổ chức sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh tiếp theo và đảm bảo các khâu an toàn, thời gian tổ chức phù hợp cho thí sinh!

Link sau đăng ký cuộc thi: http://bit.ly/GUH21_FormDangKy

Thể lệ cuộc thi: http://bit.ly/TheLeGameUITHackathon2021

Thông tin chi tiết: : https://www.facebook.com/GameUITHackathon

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin