Skip to content

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ đợt 3 năm 2021

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công Nghệ thông báo đến các Anh/ Chị học viên về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ đợt 3 (đợt cuối năm 2021) như sau:

- Thời gian nộp hồ sơ trước đây: 24/09/2021.

- Thời gian được gia hạn: 10/11/2021 (hoàn tất các thủ tục và luận văn, bài báo, upload lên link) thực hiện theo hướng dẫn tại link: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-viec-dang-ky-bao-ve-luan-va...

- Bổ sung đơn xin đăng ký bảo vệ trực tuyến theo mẫu sau (nếu có thông báo tổ chức bảo vệ trực tuyến).

- Dự kiến bảo vệ: tháng 12/2021.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/gcRRwK

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin