Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo giải Google Capture The Flag 2024

Google Capture The Flag được tổ chức bởi nhóm Google Security, có những thử thách từ các hạng mục khác nhau như: Web, Pwn, Crypto, Sandbox, Reversing, Hardware, Misc. 

Thông tin về Google Capture The Flag 2024:

- Thời gian diễn ra: Từ sáng 1g00 ngày 22/06/2024 (Thứ Bảy) đến sáng 1g00 ngày 24/06/2024 (Thứ Hai)

- Đối tượng: Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin.

- Format: CTF - Jeopardy

- Hình thức tham gia: Theo đội

- Link cuộc thi: https://ctftime.org/event/2296

Lưu ý:

- Giải Google Capture The Flag 2024 sẽ được tính vào thành tích giải thưởng UIT Honors Challenge 2024.

- Sau khi giải đấu kết thúc, các đội đạt thành tích vui lòng điền vào form sau: https://forms.gle/fCgVMjvnGFmapHs39

- Tên đội tham dự phải được đăng ký cùng tên trên https://ctftime.org và bio trên https://ctftime.org phải để là “VNUHCM - University of Information Technology”.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/inseclab/posts/pfbid02R37jWWim412EpFahWQNqPgHMYVzpaihwY6WGtcM8c57gTqJMGhjJ61xrdJvvgxw3l

Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin