Skip to content

Thông báo gửi xe tại bãi xe và khai thác phần mềm giữ xe

Phòng TCHC trân trong thông báo tới Quý thầy/cô, Qúy khách và sinh viên một số nội dung liên quan tới việc giữ xe tại bãi xe trường Đại học Công Nghệ Thông tin như sau: ( vui lòng xem file đính kèm )