Skip to content

Thông báo kết quả thi Đánh giá năng lực tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các Anh/ Chị học viên kết quả thi đánh giá tiếng Anh tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên của các kỳ thi:

- Ngày 14/11/2021: PDF icon 14_11_2021.pdf

- Ngày 24/11/2021: PDF icon 21_11_2021.pdf

- Ngày 19/12/2021: PDF icon 2021.12.19_-_ket_qua_dgnlta_-_dh_cntt-1.pdf

Đề nghị các Anh/ Chị học viên có kết quả đạt đăng ký xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 1 năm 2022, quá hạn 02 năm sẽ hết hiệu lực nếu không được công nhận đạt chuẩn. Chi tiết xem thông báo tại link sau: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-dang-ky-xet-dat-chuan-dau-ra-t...

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ket-qua-thi-dgnl-tai-truong-dhkhtn

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin