Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo kết quả trúng tuyển cử nhân Công nghệ Thông tin đợt 1 năm 2024 (Hệ ĐTTX)

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thông báo kết quả trúng tuyển đại học ngành nghệ thông tin đợt 1 năm 2024.

Tân Sinh viên chú ý các quy trình và hướng dẫn nhập học kèm thời gian để thực hiện đúng, đủ các bước.

Tra kết quả trúng tuyển:TRA CỨU GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ GỌI NHẬP HỌC

Hướng dẫn Tân sinh viên nhập học: HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC

Thời gian xác nhận nhập học: Sinh viên trúng tuyển xác nhận nhập học trước ngày 05/06/2024. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối học tại Trường.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.citd.vn/thong-bao-ket-qua-trung-tuyen-cu-nhan-cong-nghe-thong-tin-dot-1-nam-2024-he-dttx/ 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin