Skip to content

Thông báo khảo sát môn học HKII, 2014 - 2015 và Báo cáo phản hồi cho SV về sử dụng KQKS môn học HKI, 2014 -2015.

Căn cứ theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên.

 

Nay Phòng TT-PC-ĐBCL thông báo đến toàn thể Sinh viên tham gia khảo sát môn học HKII, năm học 2014 - 2015 theo thời gian sau:

 

Thời gian: từ ngày 01/06/2015 đến ngày 28/06/2015

 

Hình thức: Khảo sát online, Sinh viên dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào hệ thống daa.uit.edu.vn và hoàn thành bảng khảo sát kheo hướng dẫn của hệ thống.

 

Hoạt động này nhằm khảo sát ý kiến phản hồi của Sinh viên về phương pháp giảng dạy của Giảng viên để nâng cao chất lượng giảng dạy cho học kỳ tới. Đây là một trong những nhiệm vụ của Sinh viên phải thực hiện trong tiêu chí xét điểm rèn luyện vì vậy từng Sinh viên cần phải thực hiện trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc.

 

Nhà trường cũng thông tin đến Sinh viên về việc sử dụng kết quả khảo sát môn học HKI, năm học 2014 – 2015 (file đính kèm).

 

Nhà trường trân trọng cảm ơn Quý thầy/cô và các bạn Sinh viên đã phối hợp thực hiện tốt các đợt khảo sát vừa qua và kính mong Quý thầy/ cô và các bạn SV tiếp tục hỗ trợ Nhà trường để thực hiện tốt