Skip to content

Thông báo kiểm tra thông tin điểm xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ vừa thông báo đến các học viên đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 về việc kiểm tra thông tin điểm tốt nghiệp. 

Theo đó học viên kiểm tra bảng điểm tốt nghiệp từ ngày ra thông báo đến hết ngày 4/4/2021. Mọi thắc mắc và sai sót cần điều chỉnh vui lòng liên hệ văn phòng qua email cuongvtk@uit.edu.vn.

Học viên xem chi tiết bảng điểm tại File đính kèm: 

Package icon xet_tot_nghiep_dot_1-2021.zip

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin