Skip to content

Thông báo kiểm tra tình trạng và bổ sung hồ sơ sinh viên Khóa 2021

Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) thông báo đến các sinh viên Khóa 2021 về việc kiểm tra tình trạng và bổ sung hồ sơ sinh viên, cụ thể như sau:

1. Kiểm tra tình trạng hồ sơ sinh viên

Kiểm tra tình trạng thư gửi hồ sơ sinh viên: Sinh viên kiểm tra thời gian Phòng CTSV nhận được thư gửi Hồ sơ sinh viên tại link https://link.uit.edu.vn/DSHSSV2021

Kiểm tra tình trạng các giấy tờ trong hồ sơ sinh viên: Sinh viên kiểm tra tình trạng các giấy tờ trong Hồ sơ sinh viên tại https://student.uit.edu.vn/nhaphoc.

2. Bổ sung hồ sơ sinh viên

Thời gian bổ sung: đến hết ngày 26/11/2021

Đối với hồ sơ sinh viên trực tuyến: Sinh viên đăng tải, cập nhật trên hệ thống những hình ảnh giấy tờ có tình trạng “Chưa nộp” hoặc “Chưa hợp lệ”.

Đối với hồ sơ sinh viên bản giấy: Sinh viên nộp bổ sung các giấy tờ có tình trạng “Chưa nộp” hoặc “Chưa hợp lệ” bằng cách gửi thư chuyển phát nhanh về địa chỉ:

  • Phòng Công tác Sinh viên (A101), Trường Đại học Công nghệ Thông tin

  • Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

  • Số điện thoại: 0971.203.246

  • Bổ sung Hồ sơ sinh viên, MSSV: {MASV}, Họ tên: {HOTEN}.

3. Các lưu ý

Sinh viên có tên trong danh sách chưa nộp hồ sơ sinh viên bản giấy (danh sách kèm theo) nhanh chóng nộp hồ sơ sinh viên bản giấy theo thông báo.

Trước khi nộp bổ sung hồ sơ sinh viên bản giấy, sinh viên chụp hình các giấy tờ để đăng tải, cập nhật trong hồ sơ sinh viên trực tuyến. Ví dụ: chụp hình giấy khám sức khỏe trước khi nộp.

Các thắc mắc về hồ sơ sinh viên (nếu có), sinh viên trao đổi tại Diễn đàn sinh viên Trường (Link: http://forum.uit.edu.vn/hotrotansv) hoặc email .

Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên Khóa 2021 nghiêm túc thực hiện việc bổ sung hồ sơ sinh viên theo nội dung thông báo trên.

Danh sách sinh viên xem tại file đính kèm: 

PDF icon 22_tb_ctsv10_11_2021_tb_bo_sung_ho_so_sinh_vien_khoa_2021.pdf

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/UTtngV

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin