Skip to content

Thông báo lịch nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5/2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo số 26/TB-ĐHCNTT-TCHC về lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng, Ngày Quốc tế Lao động đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

Nghỉ lễ 30/4 và 01/5 được phép nghỉ 4 ngày liên tục. Tuy nhiên để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch năm học thì riêng với ngày thứ Hai (03/5/2021) tạo điều kiện cho CBGV, SV được nghỉ dạy học nhưng cán bộ giảng dạy phải sắp xếp bù theo quy định.

Thông tin chi tiết: https://bom.to/FeMPngf0rDUXf

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin