Skip to content

Thông báo lịch thi cuối kỳ các môn anh văn (hình thức thi viết) đợt 2 học kỳ I

Văn phòng Các chương trình đặc biệt trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo lịch thi cuối kỳ các môn anh văn (hình thức thi viết) đợt 2 học kỳ I. 

Đối với 2 lớp học theo chương trình IELTS, sinh viên sẽ thi viết trên giấy, Lịch thi cụ thể như sau:

ENG04.L16.CLC:  Ca 1, Thứ năm, ngày 08/4/2021 - Phòng: E32

ENG05.L17.CLC:  Ca 1, Thứ năm, ngày 08/4/2021 - Phòng: E34

Sinh viên lưu ý dự thi đúng theo lịch thi, phòng thi của mình

File đính kèm: danh_sach_thi_2020-hk1_dot_3_av12345_thay_doi.pdf

Thông tin chi tiết: https://bom.to/hRtKpW4gFkEz9

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin