Skip to content

Thông báo liên quan Thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo một số vấn đề sau về kỳ thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh:

1. Đối với SV thi ngày 17/4/2021 được thông báo trước đó nhận giấy chứng nhận từ ngày 10/5/2021 sẽ dời lịch nhận cho đến khi sinh viên được đến trường bình thường theo thông báo của Nhà trường.

2. Đối với SV đăng ký thi ngày 5/6/2021 tiếp tục điền form đăng ký giữ chỗ tạm thời tại link: https://forms.gle/C4omCdVzv77xmY7K9 form sẽ tự động đóng khi đủ số lượng đăng ký, bạn nào chưa đăng ký thì điền form nhanh.

Khi Nhà trường có thông báo đi học trở lại bình thường, Trung tâm sẽ thông báo qua email sinh viên cũng như trên fanpage cho các bạn thời gian hoàn tất thủ tục thi. Do đó, các bạn thường xuyên theo dõi fanpage và kiểm tra email.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ttnnuit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin