Skip to content

Thông báo mở thêm môn cho Khóa 16

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ thông báo mở thêm 2 môn cho ngành Khoa học Máy tính khóa 16 theo thời khóa biểu đính kèm.

Các khóa trước đã đăng ký học vui lòng đăng ký ghi chú sẽ học vào buổi nào link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gqtBeML3Cb7JjrmA91Te5T7ejA9yl4iOdEWu5pQRm0Y/edit?usp=sharing

File đính kèm: 

PDF icon tkb-k16_cntt.khmt_-_hk2_2021-2022.docx.pdf

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-mo-them-mon-cho-khoa-16

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin