Skip to content

Thông báo mời chào giá cạnh tranh cung cấp dịch vụ vệ sinh của Trường

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (CNTT) kính mời các tổ chức trong và ngoài Trường có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham dự chào giá cung cấp dịch vụ vệ sinh cho tòa nhà A, nhà C, nhà E và khuôn viên Trường Đại học CNTT.

Xem thông báo chi tiết trong file đính kèm.

Tập tin đính kèm: