Skip to content

Thông báo mua BHYT 3 tháng cuối năm 2021 - Dành cho sinh viên khóa cũ

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua BHYT cho 3 tháng cuối năm 2021.

Khi mua thẻ BHYT sẽ có hiệu lực từ: 01/10/2021 - 31/12/2021.

Đối tượng: Sinh viên khóa 2020 trở về trước chưa tham gia bảo hiểm y tế năm 2021 hoặc bảo hiểm y tế đã hết thời hạn.

Xem hướng dẫn Kiểm tra thời hạn thẻ BHYT và Số thẻ BHYT: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/huong-dan-cach-tra-cuu-bao-hiem-y-te-ma...

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đóng tiền mua BHYT

  • Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn, tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin, số tài khoản: 25083649

  • Nội dung nộp tiền:<Họ và tên>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2021

  • Số tiền nộp: 140.805 đồng.

Bước 2: Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

  • Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: http://student.uit.edu.vn  -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên -> sinh viên -> danh sách phiếu khảo sát -> Danh sách bệnh viện nhận đăng ký nơi khám chữa bệnh quý 4 năm 2021.

  • Thời gian đăng ký mua và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: từ ngày ra thông báo đến ngày 15/9/2021

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm.

Tập tin ds_benh_vien_nhan_dang_ky_kcb_quy_4-2021.xlsx

PDF icon tb_mua_bhyt_3_thang_2021.pdf

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin