Skip to content

Thông báo mua BHYT đợt 4

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên về việc đóng tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban đầu năm 2023, đợt 4 dành cho sinh viên chưa tham gia ở 3 đợt trước cụ thể như sau:

Thời gian thẻ BHYT có hiệu lực: 01/4/2023 - 31/12/2023 (09 tháng).

1. Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:

    Ngân hàng ACB - chi nhánh Sài gòn; Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

    Số tài khoản: 25083649

   Nội dung nộp tiền:<Ho và ten>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2023

  Số tiền nộp: 422.415 đồng.

2. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/3/2023.

3. Cách thức đăng ký:

Sinh viên đăng nhập: https://link.uit.edu.vn/Dang-ky-benh-vien và chọn mục Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu. Sau khi chọn bệnh viện, sinh viên nhấn vào nút Lưu để hệ thống lưu lại thông tin.

4. Các lưu ý:

- Sinh viên nội trú tại KTX, sinh viên đang tham gia BHYT ở công ty, hộ gia đình và được địa phương cấp thẻ BHYT (thẻ còn hạn sử dụng) KHÔNG đóng tiền mua BHYT ở Trường.

- Sinh viên nên kiểm tra hạn sử dụng BHYT qua ứng dụng VssID hoặc https://baohiemxahoi.gov.vn/

- Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không đăng ký nơi KCB ban đầu: Mặc định Phòng CTSV sẽ đăng ký bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức là nơi KCB ban đầu cho sinh viên. 

- Các bệnh viện 175, Nhân dân Gia Định và Nhân dân 115 KHÔNG nhận đăng ký mới hoặc đổi nơi khám chữa bệnh, chỉ chấp nhận gia hạn thẻ cũ.

Ngoài ra, sinh viên có thể xem danh mục cơ sở KCB ban đầu tại: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/co-so-kcb-tai-tphcm-te-nhan-dang-ky-kcbbd.aspx?CateID=268&ItemID=13869

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-mua-bhyt-dot-4

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin