Skip to content

Thông báo nghỉ tết Dương lịch năm 2022

Căn cứ nội dung văn bản của P.TC-HC, P.ĐTĐH gửi thông báo đến thầy, cô và sinh viên lịch nghỉ lễ Tết dương lịch:

  • Ngày 01-01-2022: được nghỉ

  • Ngày 03-01-2022: được nghỉ

Lưu ý đối với giảng viên sẽ thực hiện theo lịch phân công giảng dạy của trường, các bộ phận liên quan (lái xe, bảo vệ, vệ sinh) phục vụ theo lịch giảng dạy của giảng viên.

 trường yêu cầu các đơn vị: Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Thư viện trước khi nghỉ tết Dương lịch phải kiểm tra chỉ an toàn phòng làm việc phòng thí nghiệm kho vật liệu điện nước các chất dễ cháy nổ và phân công trực lãnh đạo để xử lý các vấn đề phát sinh của đơn vị trong thời gian này, nếu có trường hợp ở lại làm việc trong nhà nghỉ cần đăng ký danh sách cửa cho phòng tổ chức hành chính và tổ bảo vệ biết để kiểm tra và theo dõi.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://student.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-nghi-tet-duong-lich-nam-2022

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin