Skip to content

Thông báo ngừng sử dụng chứng chỉ VPET, ngừng sử dụng kết quả 2 kỹ năng nói-viết tại ĐH BK và việc sử dụng phôi bằng mới

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) thông báo đến sinh viên đại học chính quy tất cả các chương trình đào tạo đại học chính quy, bao gồm các chương trình: đại trà, chất lượng cao, tiên tiến, tài năng, liên thông, văn bằng hai và các đơn vị, cá nhân có liên quan những nội dung sau đây:

1. ĐHCNTT không cho phép sinh viên các khóa tuyển từ năm 2019 về sau sử dụng kết quả bài thi 2 kỹ năng nói – viết được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa để xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, làm điều kiện đăng ký xét tốt nghiệp.

2. ĐHCNTT ngừng cho phép sinh viên tất cả các khóa hiện còn đang đào tạo sử dụng kết quả bài thi Versant Professional English Test (VPET) để xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, làm điều kiện đăng ký xét tốt nghiệp kể từ ngày ký Thông báo này. Chứng chỉ sinh viên đã thi trước ngày ban hành Thông báo vẫn được công nhận sử dụng.

3. ĐHCNTT thông báo cho sinh viên tốt nghiệp các khóa tuyển từ năm 2019 về sau chờ cấp bằng theo mẫu phôi bằng mới. Hiện nay ĐHQG-HCM đang tích cực hoàn thiện mẫu phôi bằng mới và sẽ triển khai cấp phát trong thời gian sớm nhất đến các cơ sở đào tạo trực thuộc.

Bản Thông báo đầy đủ tại đây: https://link.uit.edu.vn/Xhv34

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://student.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ngung-su-dung-chung-chi-vpet-ngung-su-dung-ket-qua-2-ky-nang-noi-viet-tai-dh-bk

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin