Skip to content

Thông báo Phục vụ dịch vụ Mượn sách từ xa

Từ ngày 11/10/2021, Thư viện Trung tâm tiếp tục phục vụ dịch vụ Mượn sách từ xa để hỗ trợ độc giả mượn sách trong thời gian học trực tuyến.

1. Chính sách mượn sách

- Số lượng tài liệu được mượn: 5 cuốn,

- Số ngày: 60 ngày

- Số lần gia hạn: 0 lần

- Phạt trễ hạn: 5.000đ/tài liệu/ngày.

2. Quy trình mượn sách

- Độc giả đăng ký mượn sách qua biểu mẫu: https://forms.gle/hquiN7NVQwGcDpzV9

- Nhận email xác nhận của thư viện qua

- Đóng phí vận chuyển sách theo báo giá của TVTT.

*Lưu ý: Thời gian nhận sách phụ thuộc vào đơn vị vận chuyển.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin