Skip to content

Thông báo Quyết định giao đề tài đợt 3 năm 2021 ngành KHMT, CNTT

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ thông báo các Anh/Chị học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 3 năm 2021 Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin. 

Sinh viên xem chi tiết quyết định số 701 và 702/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 16 tháng 11 năm 2021.

Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm:

PDF icon 701_qd_dhcntt_16_11_2021_2.pdf

PDF icon 701_qd_dhcntt_16_11_2021._ds.pdf

PDF icon 702_qd_dhcntt_16_11_2021.pdf

PDF icon 702_qd_dhcntt_16_11_2021._ds.pdf

Đề nghị các Anh/Chị học viên liên hệ Quý Thầy/ Cô giảng viên hướng dẫn, tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/Qn4gUN

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin