Skip to content

Thông báo Quyết định giao đề tài ngành Khoa học Máy tính đợt 3 năm 2022

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ  thông báo đến các học viên đã đăng ký xét duyệt đề cương đợt 3 năm 2022 Quyết định công nhận đề tài luận văn ngành Khoa học Máy tính.

+ Quyết định số 1166 / QĐ- ĐHCNTT, ngày 26 tháng 12 năm 2022.

và Quyết định số 1167/ QĐ- ĐHCNTT, ngày 26 tháng 12 năm 2022

+ Chi tiết cụ thể xem trong file đính kèm.

Đề nghị các học viên liên hệ Quý Thầy GVHD tiến hành làm luận văn bằng sự nỗ lực, quyết tâm nghiên cứu và nghiêm túc của mình để hoàn thành đúng tiến độ theo quy định.

Thân chúc các học viên thành công!

File đính kèm: 

PDF icon 06hv_khmt_1166_qd_dhcntt_26_12_2022_.pdf

PDF icon 06_hvkhmt_1166_qd_dhcntt_26_12_2022_ds_scan.pdf

PDF icon 1167_qd_dhcntt_26_12_2022.pdf

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-quyet-dinh-giao-de-tai-nganh-khoa-hoc-may-tinh-dot-3-nam-2022

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin