Skip to content

Thông báo Quyết định Quy chế văn bằng chứng chỉ và Quyết định về việc ban hành quy định dạy và học theo phương thức trực tuyến và phương thức kết hợp

Chào các bạn sinh viên 

Phòng đào tạo đại học thông báo Quyết định Quy chế văn bằng chứng chỉ và Quyết định về việc ban hành quy định dạy và học theo phương thức trực tuyến và phương thức kết hợp trong file đính kèm

Chi tiết xem tại các file đính kèm: 

PDF icon 172_-quy_che_van_bang_chung_chi_15-3-2023.pdf

PDF icon qd_day_va_hoc_truc_tuyen.pdf

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://student.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-quyet-dinh-quy-che-van-bang-chung-chi-va-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-day

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin