Skip to content

Thông báo sinh viên cập nhật thông tin tiêm chủng Vaccine phòng chống Covid - 19

Nhằm nắm bắt tình hình sinh viên đã được tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể tất cả các sinh viên chính quy văn bằng 1 thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thông tin tiêm chủng.

Thời gian cập nhật: từ 15/11/2021 đến hết ngày 18/11/2021
Link cập nhật (sinh viên dùng email sinh viên đăng nhập để cập nhật): https://link.uit.edu.vn/khaosattiemvaccine

Lưu ý:
1. Sinh viên đã cập nhật khi có thay đổi phải cập nhật lại thông tin tiêm chủng
2. Sinh viên chưa tiêm chủng vẫn phải cập nhật thông tin.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin