Skip to content

Thông báo tạm ngừng hoạt động của Thư viện trường Đại học Công nghệ Thông tin

Căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành phố HCM về phòng chống dịch COVID-19 và Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Thư viện Trường thông báo một số nội dung sau:

1. Từ ngày 10/5/2021 Thư viện tạm ngưng phục vụ tại chỗ cho đến khi có thông báo mới của Trường;

2. Trong thời gian trên sinh viên có thể đến “mượn - trả sách” nhưng phải đảm bảo yêu cầu 5K về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế;

3. Có thắc mắc cần giải đáp các bạn trao đổi qua email Thư viện

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/lib.uit.vn

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin