Skip to content

Thông báo thay đổi các mốc thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ thông báo về việc thay đổi các mốc thời gian tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021 đến các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ như sau:

  • Thời gian đăng ký bài báo trước ngày 15/5/2021.
  • Thông báo chấp nhận bài báo vào ngày 25/5/2021.
  • Tổ chức Hội nghị: 02/6/2021.

Thí sinh liên hệ gửi bài văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên, trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Mọi thông tin chi tiết xem tại:  http://khoahoctre.uit.edu.vn.

 

 Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin