Skip to content

THÔNG BÁO THI THỬ - THỰC HÀNH NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

Ban Học tập Khoa học Kỹ thuật Thông tin trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức thi thử môn Nhập môn lập trình. Buổi thi thử với mục đích giúp các bạn sinh viên chuẩn bị hành trang tốt nhất trước khi bước vào phòng thi.

Buổi thi thử sẽ được tổ chức vào lúc 13h30 ngày 19/1/2021.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/BHTKHKTTT/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin