Skip to content

Thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2023

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn học viên, sinh viên thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng năm đợt 1 năm 2023 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và Trao bằng, cụ thể như sau: 

Thời gian: 02 ngày (8/6/2023 (thứ năm) và 9/6/2023 (thứ sáu).

Địa điểm: Giảng đường 1 - Tòa nhà A.

Học viên, sinh viên xem thông báo chi tiết về việc nhận lễ phục và nhận bằng tại File đính kèm.

File đính kèm:  tb_le_trao_bang.pdf

Thông tin chi tiết: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-thoi-gian-chuc-le-tot-nghiep-va-trao-bang-dot-1-nam-2023

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin