Skip to content

THÔNG BÁO THỜI GIAN LIVESTREAM ÔN TẬP CK1 - K15

Ban học tập Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến sinh viên K15 thời gian livestream ôn tập cuối học kỳ 1. Đây là hoạt động giúp các bạn sinh viên ôn tập lại kiến thức của bản thân, chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

Môn: NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

Link đề: https://tinyurl.com/9ah65xrp

Thời gian: 19h30, ngày 30/3/2021

Streamer: Trần Văn Thiệt - KTPM2020, Đỗ Thành Đạt - KTPM2020

Môn: GIẢI TÍCH

Link đề: https://tinyurl.com/9eeu949j

Thời gian: 19h30, ngày 31/3/2021

Streamer: Nghi Lâm Minh Khôi - PMCL2020.1

Môn: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Link đề: https://tinyurl.com/tnydupvd

Thời gian: 19h30, ngày 1/4/2021

Streamer: Bùi Lương Hiếu - PMCL2020.1,  Trần Đình Khôi - KTPM2020

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/bhtcnpm/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin