Skip to content

Thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022

Văn phòng các Chương trình Đặc biệt thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022. Sinh viên xem thời khóa biểu tại file đính kèm:

Tập tin tkb_courses_04-01-2022_hk_2_nh2021.xlsx

Lưu ý: Phòng học, giảng viên vẫn có thể được điều chỉnh đến khi kết thúc tuần đầu tiên của học kỳ 2 (hết ngày 27/2/2022)

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ trực tiếp Văn phòng (phòng E2.1) hoặc qua email vpdb@uit.edu.vn.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://oep.uit.edu.vn/vi/thong-bao-thoi-khoa-bieu-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin