Skip to content

Thông báo thu học phí khóa 15, 16 chương trình Đào tạo trình độ Thạc sĩ

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo thu học phí khóa 15 đợt 2 và  Khóa 16

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các Học viên thuộc Chương trình Đào tạo Trình độ Thạc sĩ  khóa 15 đợt 2 và  Khóa 16 về việc thu học phí như sau:

1. Số tiền học phí: 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng.)

- Giảm 5% học phí cho tất cả các học viên nếu đóng đúng hạn. Số tiền phải đóng: 11.875.000 (Mười một triệu tám trăm bảy mươi lăm ngàn đồng.)

- Giảm tiếp 5% học phí cho học viên thuộc điện là sinh viên tốt nghiệp Đại học Công

nghệ Thông tin và các trường thành viên Đại học Quốc gia — TP.HCM, giảng viên,

giáo viên các trường học nêu đóng học phí đúng hạn. Số tiền phải đóng: 11.250.000 (Mười một triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng...)

2. Phương thức đóng tiền học phí: Học viện đóng tiền học phí vào Tài khoản của Trường với thông tin như sau:

- Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

- Ngân hàng: BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn

Lưu ý:

3. Thời hạn nộp học phí: Từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 28/07/2022.

File đính kèm: 

PDF icon tb_98.pdf

PDF icon tb_99.pdf

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://sdh.uit.edu.vn/node/2315

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin