Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Thông báo trả sổ Đoàn viên và thực hiện chuyển sinh hoạt đoàn cho Đoàn viên khóa 2019, 2020 đã có quyết định tốt nghiệp

Văn phòng Đoàn trường xin thông báo đến các bạn Đoàn viên khóa 2019, khóa 2020 đã tốt nghiệp về việc trả sổ đoàn và chuyển sinh hoạt Đoàn, cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 14/6/2024 đến hết ngày 31/7/2024 (Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

+ Sáng: 8g30 - 11g00

+ Chiều: 14g00 - 16g00

- Địa điểm: Phòng D101, Văn phòng Đoàn Thanh niên.

Đăng ký rút sổ Đoàn tại đường dẫn https://link.uit.edu.vn/dk-rut-so-doan-2024 hoặc quét mã QR trên poster thông báo.

Đoàn viên sau khi đăng ký xong vui lòng xem kết quả rút sổ sau 02 ngày đăng ký  tại đường dẫn: https://link.uit.edu.vn/rut-so-doan-nam-2024

Lưu ý: Sau thời gian này nếu đoàn viên không liên hệ chuyển sinh hoạt đoàn, Đoàn trường sẽ tiến hành xóa tên đoàn viên và hủy sổ đoàn viên theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://dev.uit.edu.vn/tuoitreuit/thong-bao-tra-so-doan-vien-va-thuc-hien-chuyen-sinh-hoat-doan-cho-doan-vien-khoa-2019-2020-da-co

Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin