Skip to content

THÔNG BÁO TRAINING K15 - CUỐI KỲ

Ban học tập Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức training cuối kỳ dành cho sinh viên K15. Đây là hoạt động nhằm giúp các bạn sinh viên ôn tập lại kiến thức đã học, có thêm những kỹ năng trước khi bước vào phòng thi. 

Lịch training K15:

Môn Giải tích được tổ chức vào lúc 10h00 ngày 26/01/2021 tại Giảng đường 1

Môn Đại số tuyến tính tổ chức vào lúc 10h00 ngày 27/01/2021 tại Giảng đường 1

Môn Nhập môn lập trình tổ chức vào lúc 10h00 ngày 28/01/2021 tại Giảng đường 3

Môn Tổ chức và Cấu trúc máy tính tổ chức vào lúc 10h00 ngày 29/01/2021 tại Giảng đường 3.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/bhtcnpm/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin